Runsten L1950:5257 i Årsunda 🇬🇧
Även känd som Årsundastenen
Foto av Runsten L1950:5257 i Årsunda
Foto av Runsten L1950:5257 i Årsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr(?), sonr ruþur(?) at uilit... ... eptir Þorgeir, bróður sinn, ok Guðelfi, móður sína ok eptir Ásbjôrn ok oifuþ. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 2,1 m hög, 0,85 m bred (Ö-V) och 0,15-0,2 m tjock. Runhöjd 5-8 cm. Ristningen vetter mot S. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "Aunund (?), Rodas (?) son ... (lät resa stenen) efter Torger, sin broder och Gudälv, sin moder och efter Åsbjörn och oifuþ""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Årsunda socken i Sandviken kommun (Gävleborgs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Årsunda kyrkas vapenhus "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.522229
Longitud: 16.740281
Lämnings-ID: L1950:5257
Riksantikvarieämbetets ID: Årsunda 12:1
Sveriges runinskrifter: Gs9 (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Årsunda kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd gävlesandsten
Runristare: Balle (A); Livsten (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Årsundastenen
Län: Gävleborgs
Kommun: Sandviken
Socken: Årsunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1ecc8086-918b-4fa7-b087-4fa85d73701e