Runsten Gs3, L1950:2535 i Österfärnebo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd sandsten, 1,78-1,85 m hög, 0,89-0,93 m bred(15-215 gon) och 0,13 m tjock. Rester av runslingan i övre och nedre S hörnen; runorna är 8-9 cm höga. Uppmålade i rött. Ristningsytan är vänd åt V enligt Gästriklands runinskrifter. N kanten har vertikala räfflor. Murat fundament med stödjärn vid basen i Ö. Enligt Gästriklands runinskrifter kan man trots att ristningen numer är praktiskt taget utplånad, konstatera att runstenens inskrift saknar språklig innebörd. Enligt uppgift hittades stenen vid "Bärrecksvägen" varifrån den fördes till Gysinge. Runtecknen observerades långt senare. I Gysinge stod den på Granön rest som minnessten på en hundgrav. Sedan man varseblivit runorna flyttades stenen till Kungsgården, där den förmodas ha stått tidigare."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österfärnebo socken i Sandviken kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VNV sluttande sandmark i SÖ delen av lerdal (N-S), V om rullstensås. Tomtmark, NNÖ om åkermark; V kanten av berså. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Enligt Gästriklands runinskrifter står runstenen 14 m SÖ om manbyggnaden. "
Vill du se flera runstenar i Österfärnebo socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.304362
Longitud: 16.792397
Lämnings-ID: L1950:2535
Riksantikvarieämbetets ID: Österfärnebo 43:1
Sveriges runinskrifter: Gs3, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Kungsgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd gävlesandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Sandviken
Socken: Österfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2535