Runsten L1950:2531 i Österfärnebo
Foto av Runsten L1950:2531 i Österfärnebo
Foto av Runsten L1950:2531 i Österfärnebo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"7 runstensfragment, 0,15-0,4 m stora, alla med ornering; liggande på träplatta på golvet. 5 av fragmenten är sammanfogade. Imålade med rött. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften på Gs 2: "Illuge och Falluge och Torger (läto resa stenen efter?) ... sin duglige (fader?). Gud hjälpe anden." Ytterligare 10 osorterade fragment förvaras i gamla prästgården, Österfärnebo."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österfärnebo socken i Sandviken kommun (Gävleborgs län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenarna Gs 1 och Gs 2 finns inne i kyrkans vapenhus, resta mot vapenhusets V och N vägg "
Vill du se flera runstenar i Österfärnebo socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.302125
Longitud: 16.794431
Lämnings-ID: L1950:2531
Riksantikvarieämbetets ID: Österfärnebo 2:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Sandviken
Socken: Österfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2531