Runsten Gs2, L1950:2411 i Österfärnebo
Foto av Runsten Gs2, L1950:2411 i Österfärnebo
Foto av Runsten Gs2, L1950:2411 i Österfärnebo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi ok Fullugi ok Þorgeirr ... ... sinn snjallan. Guð hjalpi anda. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragmen, röd gävlesandsten, 0,55-0,85 m hög och 1,25 m bred (VNV-ÖSÖ), 0,11-0,13 m tjock. Runhöjd 0,1-0,4 cm. Våren 1974 upptäcktes strax utanför södra kyrkomuren en stenhäll, som hade ett inhugget A samt ett djupt hugget korstecken. Stenhällen flyttades hösten 1975 in på kyrkogården, 30 m S om korets sydligaste hörn. Senare upptäcktes att stenen hade svaga spår av en runslinga och är ett runstensfragment. I nedre V delen är ett inhugget 0,17 x 0,15 m stort kors med hål i mitten, 0,02 cm diam, 0,035 m djup. Stenen vilar på golvet, monterad med 2 järnkrampor mot en träskiva, försedd med en glödritad rekonstruktion av stenens övre ännu till större delen saknade parti, med stöd av en 1600-talsteckning med motiv ur Sigurdslegenden. Enligt Gästriklands runinskrifter utgör det stora runstensstycket stenens nedersta del. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder den totala inskriften på Gs 2 (se även Österfärnebo 2:3): "Illuge och Falluge och Torger (läto resa stenen efter?) ... sin duglige (fader?). Gud hjälpe anden.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österfärnebo socken i Sandviken kommun (Gävleborgs län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenarna Gs 1 och Gs 2 finns inne i kyrkans vapenhus, resta mot vapenhusets V och N vägg "
Vill du se flera runstenar i Österfärnebo socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.302125
Longitud: 16.794431
Lämnings-ID: L1950:2411
Riksantikvarieämbetets ID: Österfärnebo 2:2
Sveriges runinskrifter: Gs2, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Österfärnebo kyrka
Placering:
Föremål: 8 fragment (5 sammanfogade) av runsten
Material: Röd gävlesandsten
Runristare: Samma som gjort Gs 19.
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Sandviken
Socken: Österfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2411