Runsten Gs1, L1950:2410 i Österfärnebo
Foto av Runsten Gs1, L1950:2410 i Österfärnebo
Foto av Runsten Gs1, L1950:2410 i Österfärnebo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Snjólaug lét reisa stein eptir Véleif, bónda sinn, en Eynjótr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd sandsten, 1,92 m hög, 0,70-0,75 m bred (NNÖ-SSV). Runhöjd 7 cm. Runslingan är imålad med rött. Stenen vilar på ett postament av tegelsten; 2 järnkrampor vid krönet. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "Snölög lät resa stenen efter Vilev, sin man. Och Önjut ristade.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österfärnebo socken i Sandviken kommun (Gävleborgs län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenarna Gs 1 och Gs 2 finns inne i kyrkans vapenhus, resta mot vapenhusets V och N vägg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Gs1, L1950:2410 i Österfärnebo:
"Runstenen tidigare uppsatt på kyrkogården."
Vill du se flera runstenar i Österfärnebo socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.302125
Longitud: 16.794431
Lämnings-ID: L1950:2410
Riksantikvarieämbetets ID: Österfärnebo 2:1
Sveriges runinskrifter: Gs1, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Österfärnebo kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå sandsten
Runristare: Önjut (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Sandviken
Socken: Österfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:2410