Runsten L1950:2090 i Ovansjö 🇬🇧
Foto av Runsten L1950:2090 i Ovansjö
Foto av Runsten L1950:2090 i Ovansjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... eptir Sigbjôrn ... rista lét Bjôrn ... §B ... þenna ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, sandsten, 52 x 45 cm och 10 cm tjock. Runhöjd 15 cm. Runorna är ifyllda med rött. Enligt Gästriklands runinskrifter anträffades fragmentet 1928 under djupplöjning av prostgården. Runstensfragmentet förvaras nu i prästgården och blev först 1980 infört i Ovansjö kyrkas inventarium. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften : "efter Sigbjörn ... rista lät Björn ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ovansjö socken i Sandviken kommun (Gävleborgs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Övervåningen till prästgården"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.609051
Longitud: 16.615533
Lämnings-ID: L1950:2090
Riksantikvarieämbetets ID: Ovansjö 7:1
Sveriges runinskrifter: Gs16 (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Ovansjö prästgård
Placering: I Ovansjö kyrkas sakristia
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå gävlesandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Sandviken
Socken: Ovansjö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/84869f68-2e8c-4808-9c8a-03161e9db598