Runsten Gs17, L1950:1361 i Ovansjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ...arla ... rúnar ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, sandsten, ca 0,3 x 0,3 m och 8 cm tjock. Runhöjd 12 cm. Fragmentet som numera förvaras i skolans arkiv är uppmålat och läst av prof Jansson 1964. Det är funnet 1926 vid grundgrävning i Åsens by 1,5 km NV om Ovansjö kyrka. Enligt Gästriklands runinskrifter är den största runan 11,5 cm och den minsta 9 cm. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften :"...-arla...runar...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ovansjö socken i Sandviken kommun (Gävleborgs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Finns för närvarande i Västerbergs Folkhögskolas arkiv"
Vill du se flera runstenar i Ovansjö socken eller Sandviken kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.595806
Longitud: 16.550263
Lämnings-ID: L1950:1361
Riksantikvarieämbetets ID: Ovansjö 22:1
Sveriges runinskrifter: Gs17, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Åsens by
Placering: På Västerbergs folkhögskola.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd gävlesandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Sandviken
Socken: Ovansjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:1361