Runsten L2015:2803 i Salem ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:2803 i Salem
Foto av Runsten L2015:2803 i Salem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bj√īrn ok Fasti reistu stein at Ketilbj√īrn(?), f√ī√įur sinn, b√≥nda √ěorger√įar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•sten 1,65 m h, 0,3-1,3 m br och 0,25 m tj. Runstenen st√•r i riktning N√Ė-SV. Runorna √§r ca 6-12 cm h och 0,5 cm dj. Ristningen, vetter mot SS√Ė och √§r delvis im√•lad med r√∂tt. Texten p√• runsten 306 tolkas: "Bj√∂rn och Faste reste stenen efter K√§ttilbj√∂rn, sin fader, Torg√§rds make." St√•r troligen p√• ursprunglig plats "n√•gra meter V om landsv√§gen Stockholm-S√∂dert√§lje och ett par hundra meter √Ė om Bornsj√∂n, ett stycke N om S√∂derby nederg√•rd.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salems socken i Salem kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket svagt NV-sluttande moränmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m NV om motorv√§g (N√Ė-SV) och ca 25 m SS√Ė om √•kerh√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.217249
Longitud: 17.779819
Lämnings-ID: L2015:2803
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 2:1
Sveriges runinskrifter: Sö306 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Söderby krog
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Salem
Socken: Salems
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f9a6d5db-d5df-4d5c-b8c7-e55e7ee84327