Runsten Sö306, L2015:2803 i Salems
Foto av Runsten Sö306, L2015:2803 i Salem
Foto av Runsten Sö306, L2015:2803 i Salem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Fasti reistu stein at Ketilbjôrn(?), fôður sinn, bónda Þorgerðar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten 1,65 m h, 0,3-1,3 m br och 0,25 m tj. Runstenen står i riktning NÖ-SV. Runorna är ca 6-12 cm h och 0,5 cm dj. Ristningen, vetter mot SSÖ och är delvis imålad med rött. Texten på runsten 306 tolkas: "Björn och Faste reste stenen efter Kättilbjörn, sin fader, Torgärds make." Står troligen på ursprunglig plats "några meter V om landsvägen Stockholm-Södertälje och ett par hundra meter Ö om Bornsjön, ett stycke N om Söderby nedergård.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salems socken i Salem kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket svagt NV-sluttande moränmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m NV om motorväg (NÖ-SV) och ca 25 m SSÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Salems socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.217249
Longitud: 17.779819
Lämnings-ID: L2015:2803
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 2:1
Sveriges runinskrifter: Sö306, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Söderby krog
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Salem
Socken: Salems
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2803