Runsten Sö39, L2015:2543 i Salems
Foto av Runsten Sö39, L2015:2543 i Salem
Foto av Runsten Sö39, L2015:2543 i Salem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hermóðr lét hôggva at Bergvið/Barkvið, bróður sinn. Hann druknaði á Líflandi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten avslagen, röd sandsten. ca 0,9x1 m st och ca 0,1-0,2 mtjock. Stöttat av några stenar 0,3 m st. Inristad runslinga enlskiss. (Rutorna felaktigt återgivna). Bör flyttas till annanplats. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salems socken i Salem kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSV sluttning av stenig moränbunden bergshöjd. Skogsmark (gammalhagmark)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m N 30cg Ö om landsväg (NV-SÖ)"
Vill du se flera runstenar i Salems socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.243822
Longitud: 17.678533
Lämnings-ID: L2015:2543
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 91:1
Sveriges runinskrifter: Sö39, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Åda
Placering:
Föremål: Bergvägg
Material:
Runristare: Hakon (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Salem
Socken: Salems
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2543