Runsten Sö304, L2015:2475 i Salems
Även känd som Oxelbystenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Goti lét reisa stein þenna eptir Órœkju, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,6 m h, 1,1 m br och 0,3 m tj. Ev. Sö nr 304. Inskriptionen vetter mot V. Runhöjd ca 9 cm. Enligt uppgift står nu stenen "... 30 steg från den ursprungliga fyndplatsen." (Södermanlands Runinskr.) Texten till runsten 304 tolkas: "Gute lät resa denna sten efter Orökja, sin son"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salems socken i Salem kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande morän- och lermark. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inom grav- och boplatsområde (RAÄ-nr Salem 229:1), och 10 m ÖNÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Salems socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.233905
Longitud: 17.694128
Lämnings-ID: L2015:2475
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 230:1
Sveriges runinskrifter: Sö304, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Oxelby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Åsgöt (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Oxelbystenen -
Län: Stockholms
Kommun: Salem
Socken: Salems
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2475