Runsten L2015:2318 i Salem ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Born√∂stenen
Foto av Runsten L2015:2318 i Salem
Foto av Runsten L2015:2318 i Salem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gu√įlaug l√©t reisa stein eptir √ěorgeir ok Frosta, sonu s√≠na ok Einj√≥tr at stj√ļp sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 303, röd sandsten, hopmurad av tre delar, 1,2 m h, 1,2 m vid basen och 0,25 m tjock. Inristad runslinga och djurbild. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot N. (Revideringsinventeringen 1979)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salems socken i Salem kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag N sluttning mot sjö i lermark. Hagmark. /1979 Skogsmark (nyligen avverkad). /2015"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.246465
Longitud: 17.727813
Lämnings-ID: L2015:2318
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 68:1
Sveriges runinskrifter: Sö303 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Bornö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Åsgöt (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn: Bornöstenen
Län: Stockholms
Kommun: Salem
Socken: Salems
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/83ea20bb-4349-45ca-aa7a-91cb23820930