Hällristning L2015:2990 i Salems
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,1x1,3 m st (NNV-SSÖ), bestående av 8 skepp, 4 fragment, 7 rännor och 69 skålgropar. Skeppen är 22-28 cm l, 7 av dubbellinjetyp varav 6 med bemanningsstreck samt 1 av enkellinjetyp utan bemanningsstreck. Fragmenten är 13-52 cm l. Rännorna är 2-10 cm l, 2 utgår från skålgropar och 5 sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 68 runda, 2-7 cm diam och 0,5-2,5 cm dj, 1 är avlång, 10x5 cm och 1,5 cm dj. Hällen består av två bergarter, granit med insprängda stråk av amfibolit. Alla ristningar är gjorda i hällytor av amfibolit."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Salems socken i Salem kommun (Stockholms län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,5 m V om ett åkerdike."
Vill du se flera runstenar i Salems socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.216996
Longitud: 17.724935
Lämnings-ID: L2015:2990
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 327:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Salem
Socken: Salems
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2990