Hällristning L2013:6076 i Salems
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, 1,60 m h och 1,50 m br. Belägen på lodrät bergshäll vänd mot V. Runhöjd 7-9 cm, i rundjurets svans 3-5 cm h. Ovanför och mellan inskriftens början vid rundjurets huvud och i avslutning i den spriralformade svansen finns ett ganska välbevarat kors. Inskriften tolkas: "Hol(m)fast(?) lät hugga detta minnesmärke efter sin måg (svåger), en skicklig man, Holmvid, Folke, Jafne(?) till minne av sin broder. Gud hjälpe... Östen ristade." Ristningen påträffades 2007. (RAÄ dnr 326-1659-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Salems socken i Salem kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lodrät häll mot V vid klippavsats."
Vill du se flera runstenar i Salems socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.268952
Longitud: 17.57973
Lämnings-ID: L2013:6076
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 461
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Salem
Socken: Salems
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:6076