Runsten L2004:9982 i Möklinta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fragment av sten med inskription 0,28 x 0,2 m stor och 0,1 m tjock. Stenen är röd sandsten och på ena sidan står: LEIF GJORDE STENEN TILL MINNE AV. Därefter är något oläsligt inristat. På andra sidan är något som närmast ser ut som en bit av en runsten. Stenen har skänkts till Gammelgården av Knut Åberg som hittat fragmentet i sin loge i Forneby. K. Åberg vet ej var den ursprungligen kommer från. Av stenarnas utseende att döma så härrör de från samma runsten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Möklinta socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränhöjd. Tomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3.5 m ÖSÖ om SV knuten av gammal manbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Möklinta socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.088737
Longitud: 16.539106
Lämnings-ID: L2004:9982
Riksantikvarieämbetets ID: Möklinta 4:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Möklinta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:9982