Runsten L2004:9959 i Möklinta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hembygdsgård, 105x55 m (Ö-V), bestående av 6 timrade byggnaderoch 2 övriga byggnader samt lösfyndsamling och 2runstensfragment.Byggnaderna är enligt skyltning: Från NNV manbyggnad "Bengts iSunnankil".1 N: Parsuga "Grannas i Bår".I NÖ: Svalbod "Länsmans i Forneby".I Ö: Matbod " Anders Ers i Virastbo".I V: Soldattorp Östervad.I NV: Bastu Sunnankil.I V: Pumphus.Tilläg 1999-07-12:8 m VSV om bod och 15 m Ö om scen är nu rest 1 minnessten, 1.5 mh, 0.5-0.6 m br och 0.25 m tj. Avsmalnande nedåt. På platta motNV står:Möklintaveckan \ 10 år \ 1999I soldattorpet förvaras 1 milstolpe av järn med texten:1/4 \MIL \ F.O.S. \ 1855.Se skisser i inventeringshandlingarna.Vid partstugan står intill entren (V):2) 2 Runstensfragment, se RAÄ nr 4 vilande på en lagersten.3) I V delen av parstugan förvaras lösfyndssamling (se RAÄ nr54).I SÖ är numera överlagras klunpsten med slipränna, i övrigt finnsett par kvarnstenar. Tomten är inhängnad med trästaket utom i N. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Möklinta socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Vill du se flera runstenar i Möklinta socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.088791
Longitud: 16.538286
Lämnings-ID: L2004:9959
Riksantikvarieämbetets ID: Möklinta 148:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Möklinta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:9959