Runsten L2004:7522 i Fläckebo 🇬🇧
Även känd som Odendisastenen
Foto av Runsten L2004:7522 i Fläckebo
Foto av Runsten L2004:7522 i Fläckebo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bóndi góðr Holmgautr lét reisa eptir Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til Hôsumýra eigi betri, en býi ráðr. Rauð-Ballir risti rúnar þessar. Sigmundar var Óðindísa systir góð. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,05 m hög, 1,4 m bred och 0,45 m tjock vid basen. Ristningen vätter mot Ö. Runhöjd 5-9 cm. 3,5 m SSV om stenen är, på en björk, en anslagstavla med inskriften: Odendisastenen tolkad år 1900 av lektor E. Brate. "BONDE.GOD.HOLMGÖT.LÄT.RESA.(STENEN): EFTER.ODENDISA.HUSTRU.SIN.KOMMER.ICKE. TILL.HASSMYRA.HUSFRU.SOM.BÄTTRE. FÖR.GÅRD.RÅDER.RÖD-BALLE.RISTADE. RUNOR.DESSA..(FÖR)SIGMUND.VAR.(HON). SYSTER.GOD." Enligt Västmanlands runinskrifter är denna runsten en av Västmanlands viktigaste, då den är signerad av den berömde runmästaren Balle. I västmanland har han namngett ytterligare en runsten (Vs 15) annars har han främst verkat i västra Uppland. Runstenen står inte på ursprunglig plats utan är flyttad frånkyrkan där den låg i två bitar. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fläckebo socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Inskärning i Ö kanten av strandvall. Skogsdunge (lövskog)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.873044
Longitud: 16.341377
Lämnings-ID: L2004:7522
Riksantikvarieämbetets ID: Fläckebo 4:1
Sveriges runinskrifter: Vs24 (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Hassmyra
Placering: Vid hembygdsgården.
Föremål: Runsten
Material: Gnejs med vittrad yta
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Odendisastenen
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Fläckebo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3860a45b-ada7-439b-b497-4fba73cff36c