Runsten L2003:428 i Möklinta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, sandsten, 0,65 m hög, 0,4 m bred och 0,13 m tjock. Stenen står lutad mot SSÖ väggen av byggnad vid Gammelgården. Runhöjd 6 cm. Runstenen har ursprungligen stått rest på Fornebyåsen (se nr 33). Enligt Västmanlands runinskrifter är den bevarade delen den nedre vänstra delen av runstenen och innehåller inskriftens början som lyder:"Torfast(?) reste ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Möklinta socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränhöjd. Tomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3.5 m ÖSÖ om SV knuten av gammal manbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Möklinta socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.088737
Longitud: 16.539107
Lämnings-ID: L2003:428
Riksantikvarieämbetets ID: Möklinta 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Möklinta
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:428