Runsten Vs31, L2003:127 i Möklinta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr(?)/Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn Auðgaut(?) ok Vénjót(?), son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i flyttblock, granit, 3,35x2,80 m (NV.SÖ) och 1,35 m hög. Runristningen är huggen i en mot SSÖ vettande tämligen plan sida. Runnhöjd 5-10 cm (Se skiss i inv. hand.) Imålad med rödfärg. Intill och V är upplysningsskylt av metall från Riksantikvarieämbetet. Enligt Västmanlands runinskrifter är inskriften svårläst, men lyder:"Holger(?) lät göra bron efter sin frände Ödgöt(?) och (efter) uinut, sin son". Enligt Västmanlands runinskrifter är det den enda västmanländska äkta runinskriften som är ristad i ett jordfast block och av inskriften framgår att det är en brosten. Uppmålad 1986."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Möklinta socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränhöjd. Hagmark. Lövskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m SV åkerkant, 0.5 m NV om landsväg. 10-11 m NNÖ om utfartsväg."
Vill du se flera runstenar i Möklinta socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.172488
Longitud: 16.591081
Lämnings-ID: L2003:127
Riksantikvarieämbetets ID: Möklinta 36:1
Sveriges runinskrifter: Vs31, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Österbännbäck
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Möklinta
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:127