Runsten L2002:5306 i Sala socken ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2002:5306 i Sala socken
Foto av Runsten L2002:5306 i Sala socken
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"√Ökerholme, 120x90m (√ĖS√Ė-VNV). P√• √•kerholmens h√∂gsta h√∂gsta del √§rflera stenblock, intill 3 m st. Bevuxen med en m√§ngd l√∂vtr√§d ochl√∂vbuskar.I √Ė kanten p√•f√∂rda jordmassor och sten. Bevuxen med l√∂vsly,l√∂vtr√§d och t√§t markvegetation av fr√§mst n√§sslor och hallon.Jfr RA√Ą nr 6, bebyggelsel√§mningar S om K√∂palla inom Sala stad ochg√•rden Kappalbo i linje!2) Uppgift om rumsten? Bergstr√∂m, E. meddelar i brev t. int. S.Drakenberg, 1935 att "vid torrl√§ggningen av Saladamm √•r 1900 enarbetare, St√∂rman, boende i Ingborgbo, Saladamm, j√§mte en kamratmed bl√∂t lera √∂vert√§cken runnsten i n√§rheten av Kapellholmen".Detta meddelades av bonden i Snarps√§tra. Inga sp√•r 1989. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sala socken socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack förhöjning i slättområde. Åkerholme bevuxen med lövträd ochlövbuskar."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.965058
Longitud: 16.641848
Lämnings-ID: L2002:5306
Riksantikvarieämbetets ID: Sala socken 10:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Sala socken
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/115c4a63-fb09-497a-a41a-1ab80c627781