Runsten Vs32, L2002:2631 i Västerfärnebo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... at sjalfan sik ok ... þenna ok fôður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 0,75 m hög, 0,7 m bred och intill 0,2 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Se skiss i inventeringshandlingarna. Enligt Västmanlands runinskrifter utgör stycket en del av runstenens övre parti. Under det enkla korset står ett vackert ristat rundjur. Enligt Västmanlands runinskrifter lyder inskriften:"... efter sig själv och ... denna ... och fader ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerfärnebo socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m N om parstuga och 10 m Ö om bod."
Vill du se flera runstenar i Västerfärnebo socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.947746
Longitud: 16.274703
Lämnings-ID: L2002:2631
Riksantikvarieämbetets ID: Västerfärnebo 47:2
Sveriges runinskrifter: Vs32, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Prästgården
Placering: På Gammelgården.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Litle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Västerfärnebo
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:2631