Runristning L2005:1843 i Tveta
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gravsten, kalksten, upprest, 1.78 m h, 0.7 m br (N-S) och 0.1mtj. Stenen är rest över prosten Anders Lignell och hans familj. PåV-sidan är grov inskrift med nutida alfabet, imålad i svart. Åt Ö ärruninskrift, ej imålad.Skiss i inventeringshandlingarna.7 m SSÖ om nr 1 är:2) Gravkors, kalksten, 0.72 m h, 0.55 m br (N-S), vid basen 0.21 mbr och0.08 m tj. På V sidan är bokstavsinskrift och årtalet 1671. Enligtuppgift på informationsblad i kyrkan är korsett från kyrkogårdensäldstaskede. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Tveta socken i Säffle kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-kanten av moränplatå, med sedimentdal i N. Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m SSÖ om SÖ hörnet av långhus (med kor i Ö). 8 m V omkyrkogårdskant (N-S). 2 m Ö om gång."
Vill du se flera runstenar i Tveta socken eller Säffle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.118508
Longitud: 12.824845
Lämnings-ID: L2005:1843
Riksantikvarieämbetets ID: Tveta 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Säffle
Socken: Tveta
Riksantikvarieämbetets information: » L2005:1843