Hällristning L2007:3723 i Eskilsäter
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,45x1,8 m (NO-SV), bestående av 4 skeppsfigurer, 2 adoranter, 1 hästliknande figur, 6 cirkelfigurer, 5 ormliknande linjer/slingor och 147 skålgropar. I NÖ delen nyfynd av 3 skålgropar samt en cup and ring med en halv oval yttre ring. I V delen nedanför hästfiguren en ormliknande slinga samt några obestämbara figurer som troligen tolkats som en "ofullständig häst" i förstagångsinventeringen. De obestämbara figurerna i tidigare beskrivningar som nämnts som kometliknande el ringfigurer med svansar är 3 parallella skepp med utåtböjda svängda stävar. I det Ö skeppet står en människofigur, sk adorant, med uppåtsträckta händer och spretande fingrar och i det mellersta 2 människofigurer. Dessa skepp och figurer framträddde tydligt på frottagen efter att hällen rengjorts."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Eskilsäter socken i Säffle kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt välvd, delvis sönderbruten berghäll med parallella isrepor (NNÖ-SSV) i gammal odling."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 6.5 m N om dike (V-Ö) är VSV spetsen av ristningen."
Vill du se flera runstenar i Eskilsäter socken eller Säffle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.949168
Longitud: 13.171594
Lämnings-ID: L2007:3723
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilsäter 39:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Säffle
Socken: Eskilsäter
Riksantikvarieämbetets information: » L2007:3723