Hällristning L2005:7538 i Eskilsäter
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1,3 m (N-S), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar. Skeppet är 0,75 m l och 0,25 m h. Skålgroparna är 3-6,5 cm diam och 0,5 cm dj. Skeppet har skadats genom att man eldat på hällen. Därför återstår endast fören och aktern av skeppet. Om eldskadan uppkommit i förhistorisk tid eller under senare tid är svårt att avgöra. Hällristningen påträffades i samband med dokumentation av Eskilsäter 39:1 Den nypåträffade hällristningen framkom efter att delar av hällen torvats av. Eftersom stora delar av hällen inte är avtorvad, finns möjligen fler hällristningar på platsen. (RAÄ dnr 326-4499-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Eskilsäter socken i Säffle kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll svagt sluttande mot Ö och åker. Impediment i åkermark."
Vill du se flera runstenar i Eskilsäter socken eller Säffle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.949145
Longitud: 13.17218
Lämnings-ID: L2005:7538
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilsäter 300
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Säffle
Socken: Eskilsäter
Riksantikvarieämbetets information: » L2005:7538