Runsten L1978:9926 i Listerby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1978:9926 i Listerby
Foto av Runsten L1978:9926 i Listerby
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 4,2 m h, 1,8 m br och 0,4 m tj. Ristningen omfattar en vågrät rad på stenens N sida samt sex parallella, vågräta rader på stenens S sida. Runhöjd 12-15 cm. På runstenen är en skålgrop, se Raä nr 325."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Listerby socken i Ronneby kommun (Blekinge län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.202431
Longitud: 15.380029
Lämnings-ID: L1978:9926
Riksantikvarieämbetets ID: Listerby 381
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Ronneby
Socken: Listerby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dc6a8db2-d540-44fa-9b42-adc1d70a5c53