Hällristning L1979:4151 i Bräkne-Hoby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,1x1,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 ränna och 41 skålgropar. Skeppen är 57-122 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningssreck och 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Rännan är 7 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 3-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på delvis vittrad N-sluttande häll med vattenrinning. (Raä dnr: 326-2985-2011) Äldre beskrivning: Hällristning och skålgropsförekomst i berghäll, 6x2 m (N-S), bestående av 2 skepp och ca 50 skålgropar. Det ena skeppet är 1,3 m l med köl- och däckslinje och en 0,35 m h stäv. Med bemanningsstreck. Det andra skeppet är 0,6 m l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-3 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bräkne-Hoby socken i Ronneby kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N sluttning av bergklack med grundvattenfläck. Fd hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Hällristning A är belägen 5 m V om hällpartiets Ö spets."
Vill du se flera runstenar i Bräkne-Hoby socken eller Ronneby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.186682
Longitud: 15.123406
Lämnings-ID: L1979:4151
Riksantikvarieämbetets ID: Bräkne-Hoby 222:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Ronneby
Socken: Bräkne-Hoby
Riksantikvarieämbetets information: » L1979:4151