Runsten L1951:2549 i Alfta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alfta socken i Ovanåker kommun (Gävleborgs län).
Vill du se flera runstenar i Alfta socken eller Ovanåker kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.342862
Longitud: 16.053422
Lämnings-ID: L1951:2549
Riksantikvarieämbetets ID: Alfta 112:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Ovanåker
Socken: Alfta
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:2549