Hällristning L1991:2359 i Knislinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i block, 4.5x4.1 m och 1.8 m h, bestående av 2människofigurer och 83 skålgropar, belägna på toppen och SÖ-sluttningen av blocket. Människofigurerna är 17-24 cm h, varaven med uthuggen kropp och en "streckgubbe". Skålgroparna är3-8 cm i diam och 0.5-2 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Knislinge socken i Östra Göinge kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flack höjd. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"34 m ÖSÖ om Knislinge vattentorn."
Vill du se flera runstenar i Knislinge socken eller Östra Göinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.198399
Longitud: 14.09035
Lämnings-ID: L1991:2359
Riksantikvarieämbetets ID: Knislinge 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Östra Göinge
Socken: Knislinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1991:2359