Hällristning L1991:2012 i Hjärsås 🇬🇧
Foto av Hällristning L1991:2012 i Hjärsås
Foto av Hällristning L1991:2012 i Hjärsås
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i stenblock, 1,1x1,05 m (NÖ-SV) och 0,7 m h. I SÖ sidan är en yxliknande figur, 31x14 cm och intill 1,5 cm dj. I stenen är ett borrhål. Stenen är hitflyttad från Haraberga gård på 1940- talet.Enligt P Johnsson fanns stenen tidigare i Hjärsås område, på gränsen mot Emmislöv."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hjärsås socken i Östra Göinge kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av platåliknande område. Trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,6 m Ö om SÖ hörnet av bostadshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.205045
Longitud: 14.139621
Lämnings-ID: L1991:2012
Riksantikvarieämbetets ID: Hjärsås 13:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Östra Göinge
Socken: Hjärsås
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/158c2f6b-cdd0-4573-bc78-294c68de3ea5