Hällristning L1991:1519 i Gryt
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8.3x3.2 m (NNÖ-SSV), bestående av 17 vagnar, 25-91cm l och 33-87 cm br. Samtliga vagnar är tvåhjuliga 5 av vagnarnaär förspända med vardera två dragdjur, troligen hingstar,markerade på ömse sidor om tistelstången. På en annan vagnavslutas tistelstången med en liksidig "krumelur". Sju avhjulen har "negativt" utformade ekrar. De övriga 27 hjulen ärutformade som vanliga ringkors; 27 lösa ringfigurer, varav 19ringkors, 11-25 cm i diam. 4 av ringkorsen är parvissammanbundna med linjer, 2 och 27 cm l. Från två avringfigurerna utgår flera krokiga linjer. 1 skepp, 56 cm l ochav en enkellinjetyp utan bemanningsstreck. 4 ormfigurer, 19-55cm l. 4 obestämbara figurer, 10-38 cm l och 7-19 cm br, varaven korsformig och en plog(?)liknande. 12 fragment, 6-28 cm l.4 miniatyrfotsulor, 6-8 cm l och 2-3 cm br, helt uthuggna ochparställda. 61 skålgropar, 3-6 cm i diam och 0.5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gryt socken i Östra Göinge kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moräntäckt bergklack intill vattendrag. Hagmark med ek och björk."
Vill du se flera runstenar i Gryt socken eller Östra Göinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.202342
Longitud: 14.032243
Lämnings-ID: L1991:1519
Riksantikvarieämbetets ID: Gryt 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Östra Göinge
Socken: Gryt
Riksantikvarieämbetets information: » L1991:1519