Runsten U603, L1941:3474 i Valö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1.8 m h, 1.7 m br (N-S) och 0.05-0.1 m tj.Runslingan är 6-7 cm br. Inskriften går ej att tyda. Stenen stårr est mot vapenhusets V vägg. (U602). Enligt uppgift iPeringskiölds Monumenta finns ytterligare en runsten (U603) isakristieväggen. Den har inte kunnat återfinnas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Valö socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen står lutad mot vapenhusets V vägg."
Vill du se flera runstenar i Valö socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.290443
Longitud: 18.119003
Lämnings-ID: L1941:3474
Riksantikvarieämbetets ID: Valö 1:1
Sveriges runinskrifter: U603, (Upplands runinskrifter)
Plats: Valö kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Valö
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3474