Runsten U600, L1943:346 i Börstil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirhildr lét merki at Spraka, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,22 m hög, 0,3 m tjock och 0,65 m bred vid basen, upptill 0,78 m bred. Runslingans höjd 6-7 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gerhild lät (göra) minnesmärket åt Sprake, sin son." Flyttad och rest 1933. Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Börstil socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"C:a 15 m NÖ om SÖ hörnet av ekonomibyggnad, ca 7 m N26cg V om vägkant."
Vill du se flera runstenar i Börstil socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.319339
Longitud: 18.33596
Lämnings-ID: L1943:346
Riksantikvarieämbetets ID: Börstil 1:1
Sveriges runinskrifter: U600, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sund
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Svartgrå granit
Runristare: Vigmund (A); Önjut (A) [Källström 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Börstil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:346