Runsten U599, L1943:8569 i Hökhuvud
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Arnnjótr ok Vígnjótr ok Signjótr þeir létu reisa stein þenna eptir ..., fôður sinn. Þorfastr risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 599, granit, 1,8 m h, 1,65 m br (N-S) vid basen, 1,4 m br upptill och 0,3-0,35 m tj. Ristningsytan är vänd mot V. Förutom den ormliknande runslingan finns på stenens mitt en häst och ryttare inhuggna. I stenens övre N hörn finns en kronliknande ristning. Runornas höjd varierar mellan 7,5-10 cm. I åsen har man tidigare täktat rikligt efter grus, varför stora märken efter grustäkt finns. Framför stenen finns en större täktgrop. På den begränsade del av åsen som fortfarande är intakt löper en gammal väg och i kanterna syns rester av minst 4 stensättningar. (Revideringsinventeringen 1994)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hökhuvud socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av rullstensås. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2 m V12graderS om gammal, igenväxt väg. Ca 10 m S omkraftledning. Ca 20 m Ö om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Hökhuvud socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.243806
Longitud: 18.197713
Lämnings-ID: L1943:8569
Riksantikvarieämbetets ID: Hökhuvud 1:1
Sveriges runinskrifter: U599, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hanunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torfast (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Hökhuvud
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8569