Runsten U597, L1943:8411 i Hökhuvud
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ádjarfr ... Fullugi létu reisa ... eptir Védjarf, fôður sinn ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödgrå granit, 1,47 m h, 0,75 m br (Ö-V) och 0,35 mtj. I övre änden är stenen spetsig. Ristningsytan vetter mot S.Runhöjden är 6-10 cm. V hälften av stenen saknas. Stenen repareradoch den kvarvarande texten är ifylld. Stenen består av tvåhopfogade delar, hitflyttade efter att de påträffats 1857 ibrokistan över ån. Ursprungligen 6 delar, enligt Bureus 1594. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hökhuvud socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdstomt."
Vill du se flera runstenar i Hökhuvud socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.216578
Longitud: 18.208139
Lämnings-ID: L1943:8411
Riksantikvarieämbetets ID: Hökhuvud 16:1
Sveriges runinskrifter: U597, (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Önjut (A) [Källström 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Hökhuvud
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8411