Runsten U596, L1943:1391 i Harg
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,35 m hög, intill 1,55 m bred och intill 0,23 m tjock. Stående lodrätt med den ristade sidan vänd åt VSV. Runornas höjd 6-8 cm. Schematisk skiss över runstenen i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder den egendomliga inskriften:"ta * lit * þRai * nRilka * þa * ku ¿ - - si * fR * aik *sai" Allt talar för att inskriften inte har någon språklig innebörd. Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Harg socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av moränförhöjning. Impediment i åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m Ö om åker 31 m NÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Harg socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.187121
Longitud: 18.39915
Lämnings-ID: L1943:1391
Riksantikvarieämbetets ID: Harg 37:1
Sveriges runinskrifter: U596, (Upplands runinskrifter)
Plats: Malsätra
Placering: Vid Hargs bruk.
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Harg
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1391