Runsten L1943:1391 i Harg ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:1391 i Harg
Foto av Runsten L1943:1391 i Harg
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,35 m h√∂g, intill 1,55 m bred och intill 0,23 m tjock. St√•ende lodr√§tt med den ristade sidan v√§nd √•t VSV. Runornas h√∂jd 6-8 cm. Schematisk skiss √∂ver runstenen i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder den egendomliga inskriften:"ta * lit * √ĺRai * nRilka * √ĺa * ku ¬Ņ - - si * fR * aik *sai" Allt talar f√∂r att inskriften inte har n√•gon spr√•klig inneb√∂rd. Uppm√•lad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Harg socken i √Ėsthammar kommun (Uppsala l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av moränförhöjning. Impediment i åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m √Ė om √•ker 31 m N√Ė om √•kerh√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.187121
Longitud: 18.39915
Lämnings-ID: L1943:1391
Riksantikvarieämbetets ID: Harg 37:1
Sveriges runinskrifter: U596 (Upplands runinskrifter)
Plats: Malsätra
Placering: Vid Hargs bruk.
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: √Ėsthammar
Socken: Harg
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1f679705-c3ee-49c9-ad51-12c93834ba7a