Runsten U595, L1943:914 i Harg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðleifr ok Sigviðr, Aldulfs ... arfar, létu hôggva stein eptir fôður sinn ok Sigborg, móður hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,45 m hög, 0,5-0,7 m bred (NNV-SSÖ), 0,3 m (kanten motNNV) -0,15 m (kanten mot SSÖ) tjock. Runhöjd 0,08-0,09 m. Se skiss i boken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gudlev och Sigvid, Aldulvs arvingar, läto hugga stenen sfter sin fader och (efter) Sigborg, hans moder." Anledning till stenens berömmelse är dock i första hand runstenens bilder. Skyltad 1980. Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Harg socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sandblandad morän. Skogsmark, tallskogshörn. Sandig morän. Skogsmark. Tallskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V om vägskäl (NNV-SSÖ)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten U595, L1943:914 i Harg:
"Gården kråkmötet SÖ om runstenen har tidigare kallats Truppmöte(enl. exerpter)."
Vill du se flera runstenar i Harg socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.153302
Longitud: 18.420974
Lämnings-ID: L1943:914
Riksantikvarieämbetets ID: Harg 114:1
Sveriges runinskrifter: U595, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hargs skog
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Harg
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:914