Runsten U1136, L1943:3238 i Film
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, gråsten, 0,95 m hög, 0,4 m bred (Ö-V) och 0,2 m tjock. Ristning på stenens mot norr vända sida. Stenen, vilken omtalas som gränssten redan på 1600-talet, återfanns nersjunken i mossa och vatten och restes på platsen 1933. Enligt Upplands runinskrifter finns spår av 13 runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Film socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre kulle invid myrmark. Skogsmark (blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I sockengränsmöte."
Vill du se flera runstenar i Film socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.211125
Longitud: 17.980821
Lämnings-ID: L1943:3238
Riksantikvarieämbetets ID: Film 5:1
Sveriges runinskrifter: U1136, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gubbo, kallviksmossen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Film
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3238