Runsten L1943:3238 i Film ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:3238 i Film
Foto av Runsten L1943:3238 i Film
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, gr√•sten, 0,95 m h√∂g, 0,4 m bred (√Ė-V) och 0,2 m tjock. Ristning p√• stenens mot norr v√§nda sida. Stenen, vilken omtalas som gr√§nssten redan p√• 1600-talet, √•terfanns nersjunken i mossa och vatten och restes p√• platsen 1933. Enligt Upplands runinskrifter finns sp√•r av 13 runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Film socken i √Ėsthammar kommun (Uppsala l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre kulle invid myrmark. Skogsmark (blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I sockengränsmöte."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.211125
Longitud: 17.980821
Lämnings-ID: L1943:3238
Riksantikvarieämbetets ID: Film 5:1
Sveriges runinskrifter: U1136 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gubbo, kallviksmossen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: √Ėsthammar
Socken: Film
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6f3f1d02-f13e-4883-afba-ef9bf16f1a7e