Runsten U1135, L1944:7103 i Dannemora
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Rúnfastr ... ... eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, 0,85 m hög, 0,5 m bred (NV-SÖ) och 0,18 m tjock. Ornamenten är ifyllda med röd oljefärg. Runhöjden är 4-4,5 cm. Stenen är fastsatt med cement i markytan. Inskrift på den mot NÖ vända sidan. Enligt Upplands runinskrifter låg stenen tidigare som trappsten framför avträdet och flyttades till sin nuvarande plats 1935. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Runfast ... efter ..." Hittades 1874. Flyttades 1935."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dannemora socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 12,5 m S 35cg Ö om SV hörnet av bostadshus. Ca 22 m Ö 30cg Nom SÖ hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Dannemora socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.167638
Longitud: 17.763467
Lämnings-ID: L1944:7103
Riksantikvarieämbetets ID: Dannemora 65:1
Sveriges runinskrifter: U1135, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ackarby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Dannemora
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7103