Runsten L1944:7103 i Dannemora ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:7103 i Dannemora
Foto av Runsten L1944:7103 i Dannemora
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"R√ļnfastr ... ... eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, 0,85 m h√∂g, 0,5 m bred (NV-S√Ė) och 0,18 m tjock. Ornamenten √§r ifyllda med r√∂d oljef√§rg. Runh√∂jden √§r 4-4,5 cm. Stenen √§r fastsatt med cement i markytan. Inskrift p√• den mot N√Ė v√§nda sidan. Enligt Upplands runinskrifter l√•g stenen tidigare som trappsten framf√∂r avtr√§det och flyttades till sin nuvarande plats 1935. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Runfast ... efter ..." Hittades 1874. Flyttades 1935."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dannemora socken i √Ėsthammar kommun (Uppsala l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 12,5 m S 35cg √Ė om SV h√∂rnet av bostadshus. Ca 22 m √Ė 30cg Nom S√Ė h√∂rnet av uthus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.167638
Longitud: 17.763467
Lämnings-ID: L1944:7103
Riksantikvarieämbetets ID: Dannemora 65:1
Sveriges runinskrifter: U1135 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ackarby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: √Ėsthammar
Socken: Dannemora
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d0080924-b548-40bb-bbf1-63494e376492