Runsten U1134, L1942:4798 i Morkarla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Agviðr lét ... ... konu sína ok -kul, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 0.7 m h, 0.35 m br (NÖ-SV)och 0.3 m tj. Stenen har triangulär genomskärningsyta.Texter på två sidor och runorna är 0.08-0.1 m h. Ovandelenav runstenen är avslagen. Stenen är nu rest och stöttad aven småstenspackning av 0.05-0.2 m st stenar. Den står ikanten av en övergiven vägbank. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Morkarla socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande moränmark, med sedimentdal i SV. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m SV om hörn av boningshus, invid väg."
Vill du se flera runstenar i Morkarla socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.156196
Longitud: 17.995076
Lämnings-ID: L1942:4798
Riksantikvarieämbetets ID: Morkarla 8:1
Sveriges runinskrifter: U1134, (Upplands runinskrifter)
Plats: Söderby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Morkarla
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4798