Runsten L1942:4798 i Morkarla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:4798 i Morkarla
Foto av Runsten L1942:4798 i Morkarla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Agvi√įr l√©t ... ... konu s√≠na ok -kul, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 0.7 m h, 0.35 m br (N√Ė-SV)och 0.3 m tj. Stenen har triangul√§r genomsk√§rningsyta.Texter p√• tv√• sidor och runorna √§r 0.08-0.1 m h. Ovandelenav runstenen √§r avslagen. Stenen √§r nu rest och st√∂ttad aven sm√•stenspackning av 0.05-0.2 m st stenar. Den st√•r ikanten av en √∂vergiven v√§gbank. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Morkarla socken i √Ėsthammar kommun (Uppsala l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande moränmark, med sedimentdal i SV. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m SV om hörn av boningshus, invid väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.156196
Longitud: 17.995076
Lämnings-ID: L1942:4798
Riksantikvarieämbetets ID: Morkarla 8:1
Sveriges runinskrifter: U1134 (Upplands runinskrifter)
Plats: Söderby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: √Ėsthammar
Socken: Morkarla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/181906ca-578e-4608-99e7-c07ba541ddec