Runsten L1942:7351 i Skäfthammar 🇬🇧
Även känd som Gimostenen
Foto av Runsten L1942:7351 i Skäfthammar
Foto av Runsten L1942:7351 i Skäfthammar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ljótr ok Þrótti ok Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fôður sinn Bjôrn ok Fastheiði, móður sína. Auðmundr risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 2.4 m h, 0.8 m br vid basen, 1.5 m br vid toppen(NV-SÖ), 0.35 m tj i NV kanten och 0.15 m tj i SÖ kanten. Ristningpå den motSV vända sidan. Runhöjd 10-13 cm.Texten tolkas:Ljut och Trotte och Ödvid de läto (uppresa) stenen efter sin faderBjörn ochFasthed, sin moder. Ömund ristade runorna.Datering till 1000-talet e.Kr. Stenen är skadad i SSÖ kanten.Skyltad av Södra Olands hembygdsgille och Riksantikvarieämbetet. På skyltenstår:"Vid Johannes Bureus undersökning 1594 fanns stenen 500 m N omSkäfthammars kyrka vid en bro över Gimån, bäcken mellan Gimo dammochOlandsån. På 1800-talet lades stenen in i kyrkogårdsporten men togs inte långtdärefter åter fram och flyttades till sin nuvarande plats". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skäfthammar socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Naturpark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 28 m SÖ om sjöstrand och ca 20 m N om sjöstrand. Ca 34 m NÖ omsjöstrand."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.18189
Longitud: 18.169406
Lämnings-ID: L1942:7351
Riksantikvarieämbetets ID: Skäfthammar 17:1
Sveriges runinskrifter: U1132 (Upplands runinskrifter)
Plats: Gimo
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med röda inslag
Runristare: Ödmund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Gimostenen
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Skäfthammar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cd78457b-6c05-42fb-9f11-f6337f661ff9