Runsten L1944:5282 i Alunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:5282 i Alunda
Foto av Runsten L1944:5282 i Alunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,55 m h√∂g, 1,53 m bred (NV-S√Ė) och 0,17 m tjock. Runh√∂jd 8,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter saknar inskriften spr√•klig mening. Uppm√•lad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i √Ėsthammar kommun (Uppsala l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Litet impediment i flack moränmark. Park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"31 m √Ė 35cg S om SV h√∂rnet av kyrkog√•rd."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.059137
Longitud: 18.068318
Lämnings-ID: L1944:5282
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 37:1
Sveriges runinskrifter: U1128 (Upplands runinskrifter)
Plats: Alunda kyrka
Placering: 90 m S om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit med ljusgröna inslag
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: √Ėsthammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/53d74dde-aa41-40eb-8c13-73bf9018b112