Runsten U1128, L1944:5282 i Alunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,55 m hög, 1,53 m bred (NV-SÖ) och 0,17 m tjock. Runhöjd 8,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter saknar inskriften språklig mening. Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Litet impediment i flack moränmark. Park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"31 m Ö 35cg S om SV hörnet av kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Alunda socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.059137
Longitud: 18.068318
Lämnings-ID: L1944:5282
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 37:1
Sveriges runinskrifter: U1128, (Upplands runinskrifter)
Plats: Alunda kyrka
Placering: 90 m S om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit med ljusgröna inslag
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5282