Runsten L1944:4042 i Alunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:4042 i Alunda
Foto av Runsten L1944:4042 i Alunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fasti ok J√≥geirr √ĺeir l√©tu reisa stein eptir br√≥√įur sinn √ěr√≥nd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,45 m h√∂g, 0,38 m bred (√Ė-V) och 0,3 m tjock. Runh√∂jd 5-6,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Faste och Joger de l√§to resa stenen efter sin broder Trond." Skyltad. Uppm√•lad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i √Ėsthammar kommun (Uppsala l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Litet impediment i flack moränmark. Park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m √Ė 25cg S om 37:1 √§r 37:2."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.059084
Longitud: 18.068476
Lämnings-ID: L1944:4042
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 37:2
Sveriges runinskrifter: U1127 (Upplands runinskrifter)
Plats: Alunda kyrka
Placering: 90 m S om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: √Ėsthammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f9297aea-8944-4c6e-b87c-d5998f0a0cd9