Runsten U1127, L1944:4042 i Alunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fasti ok Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn Þrónd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,45 m hög, 0,38 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. Runhöjd 5-6,5 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Faste och Joger de läto resa stenen efter sin broder Trond." Skyltad. Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Litet impediment i flack moränmark. Park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m Ö 25cg S om 37:1 är 37:2."
Vill du se flera runstenar i Alunda socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.059084
Longitud: 18.068476
Lämnings-ID: L1944:4042
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 37:2
Sveriges runinskrifter: U1127, (Upplands runinskrifter)
Plats: Alunda kyrka
Placering: 90 m S om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:4042