Runsten L1944:4633 i Alunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1944:4633 i Alunda
Foto av Runsten L1944:4633 i Alunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,35 m hög, 0,75 m bred. Runhöjd 5,5-8 cm. Enligt Upplands runinskrifter saknar inskriften språklig betydelse. Uppmålad 1989."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alunda socken i √Ėsthammar kommun (Uppsala l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkomur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stenen √§r i liggande st√§llning inmurad i √Ė sakristimuren 0,7 m √∂ver markytan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.060086
Longitud: 18.068435
Lämnings-ID: L1944:4633
Riksantikvarieämbetets ID: Alunda 392:1
Sveriges runinskrifter: U1126 (Upplands runinskrifter)
Plats: Alunda kyrka
Placering: Inmurad i östra sakristimuren.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: √Ėsthammar
Socken: Alunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/27744ae6-6ca1-498b-a2a5-88abe3ffa456