Hällristning U598, L1943:8950 i Hökhuvud
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Rôskviðr lét hôggva stein ... Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn Ingibjôrn. Auðmundr(?) risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i berghäll. Ristningen är 1,35 m h och 1,35 m br(NV-SÖ). Rödskiftande granit. Den vetter mot SV och är tydligtsynlig från stora landsvägen. Förutom runslingan, som har formenav en orm eller en drake med huvudet i nedre SÖ kanten, finns tvådjur och ett kors inristat i den övre halvan av ristningen ochomslutna av runslingar. Runornas höjd är 0,06-0,1 m. I hällenlöper 3 längsgående vittringssprickor. Sprickorna är lagade medbruk. Benämnes "Skrivarberget" (jämför Peringskiöld). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hökhuvud socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av bergsrygg, med flack sedimentdal i SV.Vägkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m N om vägdelning. 2 m NÖ om körväg."
Vill du se flera runstenar i Hökhuvud socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.229868
Longitud: 18.186537
Lämnings-ID: L1943:8950
Riksantikvarieämbetets ID: Hökhuvud 5:1
Sveriges runinskrifter: U598, (Upplands runinskrifter)
Plats: Borggärde [skall vara: borggårde]
Placering:
Föremål: Berghäll
Material: Röd granit
Runristare: Ödmund (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Hökhuvud
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8950