Runsten JRS1928;66, L1947:5214 i Frösö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Austmaðr, Guðfastar sonr, lét reisa stein þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna Jamtaland. Ásbjôrn gerði brú, Trjónn reist ok Steinn rúnar þessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,7 m h, 0,5-0,75 m br (VSV-ÖNÖ) och 0,1-0,2 m tj. Runhöjd 6,5-9 cm. Ristningen vetter mot NNV. Stenen stöttas på baksidan av en T-balk av järn. Stenen har varit avslagen 0,65 m över markytan, och av rotdelen har ytterligare en bit, 0,6 m h och 0,25 m br varit avslagen i VSV delen. Runslingan är kantskadad. Vid stenen finns en upplysningstavla. 40 m NNÖ om nuvarande plats stod stenen vid restaureringen 1944. Platsen före 1944 har ej gått att få utpekad, men bör vara ca 20 m ÖNÖ om nuvarande plats. Stenen ska flyttas, efter utfyllnad i sjön."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösö socken i Östersund kommun (Jämtlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vid kommunalhuset."
Vill du se flera runstenar i Frösö socken eller Östersund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.183392
Longitud: 14.61869
Lämnings-ID: L1947:5214
Riksantikvarieämbetets ID: Frösö 106:1
Sveriges runinskrifter: JRS1928;66,
Plats: Frösön
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jämtlands
Kommun: Östersund
Socken: Frösö
Riksantikvarieämbetets information: » L1947:5214