Hällristning L1945:7169 i Frösö
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning i berghäll. Ristningen är belägen på Ö sida av berghäll och 0,3 m ovan markytan. Ristningen är 0,2x0,15 m. Runorna har varit imålade och fragment av röd färg finns till en del kvar. (RAÄ dnr 3.4.2-2048-2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Frösö socken i Östersund kommun (Jämtlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av berg. Skogsmark gles tallskog."
Vill du se flera runstenar i Frösö socken eller Östersund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.169626
Longitud: 14.594918
Lämnings-ID: L1945:7169
Riksantikvarieämbetets ID: Frösö 353
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jämtlands
Kommun: Östersund
Socken: Frösö
Riksantikvarieämbetets information: » L1945:7169