Runsten L2015:1769 i Roslags-Kulla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:1769 i Roslags-Kulla
Foto av Runsten L2015:1769 i Roslags-Kulla
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,85 m h, 1,45 m br (N√Ė-SV) och 0,1-0,25 m tj. P√•stenens S√Ė sida √§r en runslinga och ett ornament motiv, nu starkt√∂vermossade, varf√∂r de √§r sv√•ra att avl√§sa. Den √∂vre v√§stra delen√§r borta. "Skiss se boken" Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Roslags-Kulla socken i √Ėster√•ker kommun (Stockholms l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag S√Ė- sluttning av mor√§nmark. Hagmark"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.563373
Longitud: 18.623413
Lämnings-ID: L2015:1769
Riksantikvarieämbetets ID: Roslags-Kulla 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: √Ėster√•ker
Socken: Roslags-Kulla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/145a95fb-dc23-47ec-9178-b4a0a91e14fe