Runsten L2015:1769 i Roslags-Kulla
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,85 m h, 1,45 m br (NÖ-SV) och 0,1-0,25 m tj. Påstenens SÖ sida är en runslinga och ett ornament motiv, nu starktövermossade, varför de är svåra att avläsa. Den övre västra delenär borta. "Skiss se boken" Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Roslags-Kulla socken i Österåker kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SÖ- sluttning av moränmark. Hagmark"
Vill du se flera runstenar i Roslags-Kulla socken eller Österåker kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.563373
Longitud: 18.623413
Lämnings-ID: L2015:1769
Riksantikvarieämbetets ID: Roslags-Kulla 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Österåker
Socken: Roslags-Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:1769