Hällristning L1959:8953 i Döderhult
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x3 m (NV-SÖ) bestående av 5 skeppsfigurer och 5 fotfigurer. Skeppsfigurerna är 0,7-2,4 m l och 0,01 m dj huggna. 4 av skeppsfigurerna är tecknade med skrov med spant. Ett skepp har skrovet endast tecknat med linje. Samtliga skeppsfigurer har bemanningsstreck 7-74 st. På 4 av skeppsfigurerna är bemanningsstrecken förhållandevis korta. Fotfigurerna är 0,2-0,25 m l och 0,1-0,15 m br. I 3 av fotfigurerna finns en hålfotsmarkering."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Döderhult socken i Oskarshamn kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i dagen mellan uppodlade myrmarker. Skogsmark (granskog)."
Vill du se flera runstenar i Döderhult socken eller Oskarshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.255457
Longitud: 16.359669
Lämnings-ID: L1959:8953
Riksantikvarieämbetets ID: Döderhult 38:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Socken: Döderhult
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:8953