Hällristning L1955:4558 i Misterhult
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1,1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 fotsula och 4 skålgropar. Skeppen är 78-92 cm l och av dubbellinjetyp. Båda är fragmentariska. Fotsulan är 28x15 cm och konturhuggen. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt N-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010-2011. (Raä dnr: 326-1726-2012)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Misterhult socken i Oskarshamn kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomt och ängsmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m ÖSÖ om hushörn."
Vill du se flera runstenar i Misterhult socken eller Oskarshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.516777
Longitud: 16.604656
Lämnings-ID: L1955:4558
Riksantikvarieämbetets ID: Misterhult 2047
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Socken: Misterhult
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4558