Runsten L1968:8656 i Stala ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Hogastenen eller Ramunds h√§ll
Foto av Runsten L1968:8656 i Stala
Foto av Runsten L1968:8656 i Stala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"H√īr/J√≥r √≠ √Ām stein vann/√ĺann h√©r √° m√ļla. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,9 m h, 0,7 m br (N√Ė-SV) och 0,3 m tj. Runh√∂jd 10-12 cm. Ristningen vetter mot SV och b√∂rjar 0,94 m fr√•n basen. Runradens l√§ngd √§r 0,84 m. Runorna √§r ifyllda med f√§rg, de √§r ej tolkade, se inskannat bokblad f√∂r avskrift.."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stala socken i Orust kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Fuktig betesmark mellan bergklackar."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NV om körväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.15917
Longitud: 11.698971
Lämnings-ID: L1968:8656
Riksantikvarieämbetets ID: Stala 2:1
Sveriges runinskrifter: BoPeterson1992
Plats: Hoga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Glimmerhaltig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Hogastenen eller Ramunds häll
Län: Västra Götalands
Kommun: Orust
Socken: Stala
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b613b4a9-caa2-450d-9ce3-d3759e8f3ee6