Hällristning L1968:1696 i Långelanda
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9,5x0,6 m (N-S), bestående av 3 hällristningsytor (A-C) med 2 skepp och 4 skålgropar. Hällristningsyta A, (ursprunglig Raä nr. Långelanda 175:1), 0,45x0,18 m (NNÖ-SSV). bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 41 cm l. av enkellinjetyp och med bemanningsstreck. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Två skepp som tidigare är registrerade i FMR bedömda som naturbildningar. Belägen på övre delen av SÖ-sluttande, mycket skrovlig och vittrad häll. 2,4 m S om yta A är: Hällristningsyta B, 1,7x0,6 m (N-S), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 62 cm l, av enkellinjetyp och med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4,5-5 cm diam och 0,7-1,67 cm dj. Belägen på övre delen av SÖ-sluttande, mycket skrovlig och vittrad häll. 5,5 m S om yta B är: Hällristningsyta C, bestående av 1 skålgrop, 5 cm diameter och 1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, mycket skrovlig och vittrad häll. Yta B och C är nyfynd. (RAÄ dnr. 326-232-2012) Äldre beskrivning: Hällristning, 0,7x0,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, varav ett är osäkert och en skålgrop. Skeppen är 0,2-0,4 m l. Ett skepp är försett med bemanningsstreck och helt uthugget skrov. Ett annat skepp är utfört med helt uthugget skrov men utan bemanningsstreck. Det osäkra skeppet har bemanningsstreck, men otydlig markering för skrov. Skålgropen, 4 cm diam och 1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Långelanda socken i Orust kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i SÖ-sluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Grönområde i tätort."
Vill du se flera runstenar i Långelanda socken eller Orust kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.143109
Longitud: 11.816651
Lämnings-ID: L1968:1696
Riksantikvarieämbetets ID: Långelanda 175:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Orust
Socken: Långelanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:1696